تجارت الکترونیک چیست؟

در یک تعریف ساده، تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت online و از طریق شبکه جهانی اینترنت بیان کرد.

این تکنیک در سال‌های اخیر در بستر internet رشد فزاینده‌ای داشته است که این امر می‌تواند شامل خرید و فروش عمده یا خرده کالاهای فیزیکی و غیر فیزیکی (نظیر اتومبیل و یا نرم افزارهای کامپیوتری)، ارایه‌ی سرویس‌های مختلف به مشتریان (نظیر مشاوره‌های پزشکی یا حقوقی) و دیگر موارد تجاری (هم‌چون تبادل کالا به کالاو راه اندازی مناقضات و مزایدات) باشد.

هدف از به کار گیری تجارت الکترونیکی، گسترش روش‌های قدیمی تجارت نیست، بلکه ارایه‌ی روش جدید در انجام امور بازرگانی محسوب می‌شود. به واسطه‌ی این روش جدید جوانان قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت به تمام خریداران در سراسر جهان مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیت‌ها عرضه کنند. بسیاری از مردم تجارت الکترونیکی را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه‌ی اینترنت می‌دانند، در حالی که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره‌ی وسیعی از جنبه های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی می‌توان هر گونه تراکنش مالی، تجاری بین مؤسسات و افراد مختلف را در حیطه‌ی تجارت الکترونیک گنجاند. بر مبنای تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce net از تجارت الکترونیکی ارایه می‌دهد این نوع تجارت عبارت است از: استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات تجارت که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالا و خدمات از طریق اینترنت مرتبط است. رسالت تجارت الکترونیکی فقط ارتباط نیست بلکه پی‌ریزی و تقویت روابط تجاری است.

تجارت الکترونیکی در حال تغییر روش‌های تجارت خرید و حتی تغییر نحوه‌ی تفکر ما می‌باشد.